อนุทิน 110614 - ณัฐวรา สิทธิดำรงค์

1. Domain                                :           อาณาเขต

2. Address bar                         :           แถบที่อยู่

3. Backup                                :           สำรองข้อมูล

4. Banner                                 :           ชั้นนำ

5. Browser                               :           ค้นหา

6. Blog                                                :         บล็อก

7. Bookmark                           :           ที่คั่นหน้า

8. Client                                   :           เครื่องลูกข่าย

9. Laptop                                 :           แล็ปท็อป

10. Taskbar                             :           ทาสก์บาร์

11. History                               :           ประวัติศาสตร์

12. Local area network            :           เครือข่ายท้องถิ่น

13. Transmission                     :           การส่งผ่าน

14. Display setting                   :           แสดงการตั้งค่า

15. World wide web                :           เน็ตเวิร์กที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก

16. Favorite                             :           ที่ชื่นชอบ

17. Attachment                        :           สิ่งที่แนบมา

18. Search engine                    :           เครื่องมือค้นหา

19. Storage device                   :           อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

20. Advertising                        :           การโฆษณา

21. Security                             :           ความปลอดภัย

22. Data communication        :           การสื่อสารข้อมูล

23. Internet protocol                :           โปรโตคอล อินเตอร์เน็ต

24. File transfer                       :           การแลกเปลี่ยนข้อมูล

25. Home page                        :           หน้าแรกของเว็บไซต์

26. Webpage                           :           หน้าต่างๆของเว็บไซต์

27. Website                             :         เว็บไซต์

28. Publish                              :           ประกาศ

29. Public                                :           สาธารณะ

30. Population                         :           ประชากร    

เขียน 10 Jul 2012 @ 21:15 ()


ความเห็น (0)