อนุทิน 110613 - ณัฐวรา สิทธิดำรงค์

 1. Domain : อาณาเขต
 2. Address bar : แถบที่อยู่
 3. Backup : สำรองข้อมูล
 4. Banner : ชั้นนำ
 5. Browser : ค้นหา
 6. Blog : บล็อก
 7. Bookmark : ที่คั่นหน้า
 8. Client : เครื่องลูกข่าย
 9. Laptop : แล็ปท็อป
 10. Taskbar : ทาสก์บาร์
 11. History : ประวัติศาสตร์
 12. Local area network : เครือข่ายท้องถิ่น
 13. Transmission : การส่งผ่าน
 14. Display setting : แสดงการตั้งค่า
 15. World wide web : เน็ตเวิร์กที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก
 16. Favorite : ที่ชื่นชอบ
 17. Attachment : สิ่งที่แนบมา
 18. Search engine : เครื่องมือค้นหา
 19. Storage device : อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 20. Advertising : การโฆษณา
 21. Security : ความปลอดภัย
 22. Data communication : การสื่อสารข้อมูล
 23. Internet protocol : โปรโตคอล อินเตอร์เน็ต
 24. File transfer : การแลกเปลี่ยนข้อมูล
 25. Home page : หน้าแรกของเว็บไซต์
 26. Webpage : หน้าต่างๆของเว็บไซต์
 27. Website : เว็บไซต์
 28. Publish : ประกาศ
 29. Public : สาธารณะ
 30. Population : ประชากร
เขียน 10 Jul 2012 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)