อนุทิน 11058 - Conductor

  ติดต่อ

@11057 ผมแนะว่าให้ปฏิบัติอย่างง่ายก่อน เรียนรู้ ปรับปรุงให้เข้ากับชีวิตของแต่ละคน น่าจะดีกว่ารับรู้จนคิดว่าเข้าใจครับ

การพิจารณาทุนวิจัย น่าจะขอดูประสบการณ์การปฏิบัติมาด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นพอที่จะวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่จริงนะครับ การบอกให้รู้ (lecture) ไม่แน่ว่าผู้ฟัง (นศ.) จะได้ยินจริงครับ ถึงได้ยินก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจ ถึงเข้าใจก็ไม่แน่ว่าจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้างได้ -- ตามความเห็นของผม ความรู้ที่เป็นประโยชน์คืออันหลังสุดครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)