อนุทิน 110554 - ทิมดาบ

ชอบแผนผังความคิดของเด็กปอสาม...

ที่เป็นกระแสร้อนขณะนี้...ว่า...เป็นฝีมือจริงของเด็กปอสามหรือไม่?

จริงหรือไม่จริง...แต่ผมชอบการเชื่อมโยง

จาก...สมุทัย...มา...มรรค...

 

 

ผมชอบแผนผังความคิดมาไม่นานนี้

ถ้าเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก...เหมือนเด็กสมัยคนนี้...คงดีไม่น้อย

เพราะตอนนี้ผมใช้ประโยชน์ในการทำงาน ชีวิต และการเขียนบันทึกประจำวัน

เขียน 09 Jul 2012 @ 13:29 () แก้ไข 17 Jul 2012 @ 16:52, ()


ความเห็น (2)

สมัยพวกเราเรียนหนังสือจะเรียกว่า "แผนภูมิ/แผนภาพ/แผนผัง" ครับ แต่การเรียนการสอนในอดีตไม่ค่อยได้เสริมให้ใช้เครื่องมือคิดแบบ visualization เช่นนี้มากนักครับ

ที่จริงแล้ว visualization แบบ "แผนผังความคิด" เช่นนี้ได้มีการเขียนในประเทศไทยมานาน พบได้ในเอกสารตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยครับ

ปัจจุบันมีองค์กรเอกชนพยายามทำการสอนการใช้เครื่องมือ visualization ต่างๆ เป็นธุรกิจโดยโฆษณาคุณสมบัติเกินความจริงครับ ผมเองก็ต่อต้านอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นการผูกขาดทางธุรกิจและเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่สังคมครับ แต่มองในแง่หนึ่งก็เขาพยายามโฆษณาให้มีการใช้เครื่องมือทางความคิดเหล่านี้แพร่หลายมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดี ในขณะเดียวกันเรื่องความพยายามผูกขาดทางธุรกิจนั้นด้วยข้อจำกัดของเขาเองเขาก็ทำไม่ได้มากครับ

เขียนเมื่อ 

เด็กเดียวนี้เก่งมากนะคะ...ความคิดสร้างสรรค์ดีดีทั้งนั้นเลย


ขอบคุณนะคะ