อนุทิน 110484 - namsha

namsha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ : กับหนึ่งปีที่ผ่านมาทีม คปสอ.ม แก่งคอย ได้วางแผนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านทั้งในรูปการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาของผู้ให้บริการสาธารณสุข  และการชวน อสม.ไปเยี่ยมด้วยกัน  การมีจิตอาสาไปร่วมวงด้วย  จนปรับบทบาทของผู้มีใจอาสาทั้งหมดเป็น Caregiver มาร่วมเป็นทีมผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  ทั้งที่เป็นญาติและผู้ที่ไม่ใช่ญาติ  จัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จาก รพ.สต.นำร่อง  จนขยายครบทุก รพ.สต.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุก ๓ เดือน  จนครบ ๑ เราได้จัดให้มาพบกันทั้งหมดและร่วมแลกเปลี่ยนรู้กันทั้งอำเภอ  ต้องบอกว่า...โอ้โห  มากกว่าที่คิดกับบทบาทของผู้ดูแล  ไม่เพียงดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น  หากรวมถึง อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณที่พวกเขาเติมลงไปแบบอัตโนมัต  อย่างเป็นธรรมชาติ

               วันนี้เลยแจกเสื้อทีม  เราตั้งชื่อกันใหม่ว่า  ทีม "โอบอุ้ม : ให้กำลังใจ  ไม่ทอดทิ้งกัน"

                          

                          

เขียน 08 Jul 2012 @ 00:16 () แก้ไข 09 Jul 2012 @ 22:06, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่โอ๋ ที่มาให้ดอกไม้กับ namsha เสมอๆ