อนุทิน 110466 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ โทสะคราเข้าครอบ           ครองใคร 

ถูกผิดประพฤติไป                เปล่ารู้ 

ที่สุดกลับเสียใจ                  จากเหตุ กระทำนา 

หวังสติกอบกู้                     กลับร้ายกลายดี 

เขียน 07 Jul 2012 @ 17:34 ()


ความเห็น (0)