อนุทิน 110454 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

วันนี้เห็นมีบันทึกสมาชิกใหม่ สงสัยจะเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิชาภาษาไทย เห็นพูดเกี่ยวกับหนังสือ ดูแล้วคงจะได้รับมอบหมายจากครู-อาจารย์ให้เขียนแนะนำหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งคนละหนึ่งเล่ม หากจะแนะนำหนังสือกันจริงๆ น่าจะมี ชื่อหนังสือ พร้อมภาพเล่ม ปกหน้า ปกหลัง ชื่อผู้แต่ง ชื่อสำนักพิมพ์ เป็นหนังสือประเภทแนวไหน รูปแบบการเขียน ร้อยแก้ว/ร้อยกรอง จำนวนหน้า ราคากี่บาท ใจความสำคัญของเรื่องมีอะไรบ้าง พอประมาณ  ให้คนอื่นเห็นแล้วเกิดการอยากอ่าน อยากซื้อ ความเข้าใจนี้อาจจะผิดก็ได้ เขาอาจจะเขียนอย่างอื่นของเขา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เป็นเด็กนักเรียนจริงๆ มีใจสมัครเข้ามาก็ถือว่าดีแล้ว เรื่องอื่นค่อยเป็นค่อยไป