อนุทิน 110433 - panchatan

panchatan

คอมพิวเตอร์

โลกยุคไอที ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปมาก สมัยก่อนใครที่รู้หนังสือ เขาเรียกว่าคนนั้น "อ่านออกเขียนได้" ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ต้องเรียกว่า คนนั้น "อ่านออกจิ้มได้" เกรงว่า ต่อไปคนจะเขียนหนังสือไม่สวย นอกจากไม่สวยแล้ว อาจเขียนไม่เป็นเอาเลยทีเดียว

เขียน 06 Jul 2012 @ 22:52 () แก้ไข 09 Jul 2012 @ 09:09, ()


ความเห็น (0)