อนุทิน 110432 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๘๘๓|

"วิกฤติ โอกาส"

"... ชีวิตที่ไม่มีวิกฤติใด ๆ ให้แก้ไข คือชีวิตที่ไม่มีโอกาส

และจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีใด ๆ เกิดขึ้น ..."

(เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.  หาทางออกให้ชีวิตด้วยสติปัญญา. นนทบุรี : ไลฟ์ อีส กู๊ด, ๒๕๕๔.)

เขียน 06 Jul 2012 @ 22:15 () แก้ไข 07 Jul 2012 @ 19:00, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

กินใจจริง ๆ ค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

วิกฤตชลัญที่เป็น พาร์กิสันจะมีโอกาสเป็นอะไรดีล่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

เป็นไปตามนั้นจริงนะครับ Blank ดอกหญ้าน้ำ  ;)...

เขียนเมื่อ 

โอกาสแห่งความเข้มแข็งไงครับ คุณ ชลัญธร ;)...