อนุทิน 110428 - นางกมล ตรีมรรค กศน.บางกรวย

วันนี้ ร่วมประชุมเรื่องกีฬา กศน.เกมส์ มี ผอ.ดิศกุล/ รองสมบัติ/ ผอ.ฤดี /ผอ.กอบแก้ว/ ผอ.ดวงตา/ผอ.กมล ในวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2555 แข่งขันระดับภาคกลางที่จังหวัดลพบุรี และวันที่ 5-7 กันยายน 2555 แข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ต โดย ผอ.กอบแก้ว/ ผอ.ดวงตา ไปประชุมที่อยุธยา กลุ่มศูนย์ลุ่มเจ้าพระยา ได้มาชี้แจง และงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ของ กศน.นนทบุรี ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอบางกรวยรับผิดชอบเชียร์รีดเดอร์จำนวน 10 คน

เขียน 06 Jul 2012 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)