อนุทิน 110391 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

วันนี้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

Biosafety: ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างไรจึงจะปลอดภัย

รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม และเป็นคณะทำงาน มีคนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 140 คนในภาคบรรยายและ 113 คนใน workshop ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เป็นงานที่รู้สึกว่าใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื้อหาแน่นเอี้ยด แต่ทำเวลาได้ค่อนข้างดี และผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ร่วมกับเราจนเกินเวลา เลิกกันเกือบ 6 โมงเย็น แทบเดินไม่ไหวเลยเรา

  เขียน:  

ความเห็น (0)