อนุทิน 110387 - krutoiting

krutoiting

ช่วงเวลาของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมสาธารณสุข โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ดูเหมือนบรรยากาศจะอึมๆ น่าจะมาจากสาเหตุของการเรียกร้องที่ไม่เปิดเผยให้ชัดเจนต่อสังคม ความในต่างๆยิ่งดูเหมือนจะไม่อยากให้ใครได้รู้เห็นและกระจ่าง ต้องใช้ความพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดทุกข์ ก็พอเข้าใจ แต่เมื่อเจ้าตัวไม่ยอมลิงค์ให้ใครชมเชย ก็ยากยิ่งที่สังคมจะเข้าใจ แม้ว่าจะเป็นฝ่ายถูกกระทำก็ตาม ....เข้าใจๆ หากแม้จะมีความเศร้าอยู่ในใจข้าราชการสาสุขจว.สค.ก็ตาม แต่ที่รพ.ผู้ป่วยก็ยังไม่ลดน้อยลง ดูเหมือนจะยิ่งทวีมากขึ้น ชวนให้คิดได้ ดังนี้ว่า ผู้คนป่วยมากขึ้น และป่วยเพราะเหตุใด ปัจจัยการป้องกันมีมากน้อยเพียงไร ผู้คนป่วยมากขึ้นเพราะมาจากท้องถิ่นอื่นไม่ใช่คนในถิ่นเดิม ตรงนี้ก็ชวนให้คิดได้เพราะย้ายมาโดนไม่สนใจทะเบียนร่ษฏร์ก็มาก และดูเหมือนตามรร.ก็เจอปัญหานี้มาก ผู้คนป่วยเพราะต่างชาติเยอะมาก ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย ที่เปิดเผยแปลว่าจ่ายภาษีที่ไม่เปิดเผยแปลว่าหลบหนีมา พร้อมนำโรคร้ายติดตัววมาเผยแพร่ด้วยจะทำฉันใด ผู้คนป่วยมากขึ้น มารับการรักษาไกลบ้านเพราะไม่อยากให้ทางบ้านรู้ตรงนี้ก็มากโข ดูมันชุลมุนไปหมด และจะเริ่มซาจากผู้คนก็ล่วงเลยเวลา 16.00 น.ไปแล้ว

เขียน 05 Jul 2012 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)