อนุทิน 110382 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ขอเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ศึกษาเป็นแบบอย่างชุมชนเข้มแข็ง
  • สื่อ "ไทยพีบีเอส" ลงข่าวกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน ประจวบคึรีขันธ์ ค้านการใช้ป่าสงวนเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)