อนุทิน 110375 - อ.นุ

อ.นุ

ได้คาถาดีมาจากพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ "โอม อิมัง วังเวง ถ้าทุกข์ไม่ออกจากฉัน ฉันจะออกจากทุกข์เอง"

เขียน 05 Jul 2012 @ 18:55 () แก้ไข 05 Jul 2012 @ 19:07, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"โอม อิมัง วังเวง ถ้าทุกข์ไม่ออกจากฉัน ฉันจะออกจากทุกข์เอง"

"โอม อิมัง วังเวง ถ้าทุกข์ไม่ออกจากฉัน ฉันจะออกจากทุกข์เอง"

"โอม อิมัง วังเวง ถ้าทุกข์ไม่ออกจากฉัน ฉันจะออกจากทุกข์เอง"

๕๕๕ เจ๋ง :)

สาธุค่ะ