อนุทิน 11035 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@10977 ที่ตั้งชื่อว่า watmaster เพราะครั้งแรกบล็กนนี้ใช้ลงเรื่อง สมภารเจ้าวัด ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่เคยพิมพ์เผยแพร่...

ต่อมาเมื่อขยายกรอบของบล็อกให้ครอบคลุมเรื่องราวภายในวัดก็ยังคงใช้ watmaster เหมือนเดิม...

หรือว่าควรเปลี่ยนเป็น watstoryteller (.........)

เขียน 12 Jun 2008 @ 13:00 ()


ความเห็น (0)