อนุทิน 110331 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ นักเอ๋ยนักเรียน

หมั่นขีดเขียนเพียรอ่านอย่าคร้านหนา 

เอาตนเองเป็นแก้วพร่องรองธารา

หรือเป็นผ้าสะอาดขาวคราวระบาย

ครูจะเติมน้ำใจให้ความรู้

ระบายสีลงสู่ดูหลากหลาย

หากซึมซับรับเอาเจ้าเพริศพราย

สิ่งนี้คล้ายหลักประกันชีวันเอย


เขียน 04 Jul 2012 @ 21:04 () แก้ไข 04 Jul 2012 @ 21:12, ()


ความเห็น (0)