อนุทิน 110287 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๘๖๗|

"จัดการงานห้องสมุดครูเป็นเิลิศ"

หลังจากทานข้าวเสร็จบ่ายแ่ก่ ๆ ผมทำหน้าที่ต่อไป คือ เดินขึ้นไปพบกับ "คุณหนิง" บรรณารักษ์ที่ดูแลเรื่องห้องสมุดให้กับโครงการครูเป็นเลิศ โดยผมมีคำถาม ดังนี้

๑. ขณะนี้เรื่องชั้นหนังสือที่ทางคณะฯ ผมจะจัดซื้อนั้น ไปถึงไหนแล้ว เพราะเห็นเงียบไป คุณหนิงแจ้งว่า ได้ทำหนังสือไปแจ้งที่ธุรการคณะฯ และอาจารย์คนที่มีปัญหานั้นแล้ว นั้นไง ... ธุรการคณะฯ ผมทำงานทีำ่ไหนหนอ ส่วนอาจารย์คนนั้นก็รับรู้แต่ไม่แจ้งต่อ เรียกว่า วางระเบิด กันเห็น ๆ ผมจึงแจ้งคุณหนิงว่า ต่อไปนี้หากมีอะไรประสานงานกับผมโดยตรงได้เลยครับ ผมได้รับมอบหน้าที่มาจากที่ประชุม ตอนนี้ผมกำลังจะเลือก SPEC ชั้นหนังสือ แล้วแจ้งต่อคณะฯ

๒. การคัดหนังสือออกจากห้องสมุดส่วนกลางนั้น ผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ก็ได้รับคำตอบว่า ให้ผมเดินไปเลือกที่ชั้นเลย เหมือน Shopping หลังจากนั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคีย์หนังสือเข้าระบบยืมออก และทางคณะฯ จะเป็นผู้ขนไปเอง

๓. นักศึกษาครูเป็นเิลิศ ต้องทำอย่างไรในการเป็นสมาชิกห้องสมุด ได้รับคำตอบว่า ให้นำบัตรประชาชนมาแจ้งที่เคาน์เตอร์ได้เลย พร้อม ๆ กับให้ลองเช็คอีเมลของมหาวิทยาลัยด้วยว่าได้หรือยัง

เรียกว่า ขึ้นไปทั้งที่ไปจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาทั้งหมดพร้อมกันเลย

ผมจึงใช้โอกาสนี้เดินเลือกหนังสือแล้วยืมออกมาอ่านด้วยเลย อิ อิ

ได้มาหลายเล่มทีเดียว ช่วงปีหลัง ๆ ผมยืมหนังสือน้อยลง แต่ซื้อเองมากขึ้น ;)...

เขียน 03 Jul 2012 @ 17:11 () แก้ไข 03 Jul 2012 @ 20:54, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ๋อ .... มีเงินเดือนแล้ว

เขียนเมื่อ 

เหอ เหอ เหรอครับ คุณหมอ Blank ทพญ.ธิรัมภา ...

เงินเดือนครูจน ๆ ที่กินอุดมการณ์แต่เทห์ ;)...