อนุทิน #110284

เสร็จสิ้นจากงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งรับการประเมิน และการออกนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่รับผิดชอบ...:)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)