อนุทิน 110264 - อ้อย

อ้อย

วันนี้ วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555 เป็นวันแรกของการเข้าสู่ gotoknow เพราะอยากเรียนรู้เรื่อง KM ให้กระจ่างชัด KM ควรจะเริ่มตรงไหน อย่างไร อ่าน KM กพร. ก็ยังไม่เข้าใจ....

เขียน 02 Jul 2012 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)