อนุทิน 110264 - อ้อย

  ติดต่อ

วันนี้ วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555 เป็นวันแรกของการเข้าสู่ gotoknow เพราะอยากเรียนรู้เรื่อง KM ให้กระจ่างชัด KM ควรจะเริ่มตรงไหน อย่างไร อ่าน KM กพร. ก็ยังไม่เข้าใจ....

  เขียน:  

ความเห็น (0)