อนุทิน 110262 - อักขณิช

อักขณิช

โลกมีอยู่ 2 ด้าน คือ... ด้านมืดและด้านสว่าง

หากยามใดเรากำลังยืนอยู่ในด้านมืด

ขอจงเข้มแข็ง อดทน และ...รอคอย

จนกว่าจะพบ....ด้านสว่าง

เขียน 02 Jul 2012 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)