อนุทิน 110262 - อักขณิช

  ติดต่อ

โลกมีอยู่ 2 ด้าน คือ... ด้านมืดและด้านสว่าง

หากยามใดเรากำลังยืนอยู่ในด้านมืด

ขอจงเข้มแข็ง อดทน และ...รอคอย

จนกว่าจะพบ....ด้านสว่าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)