อนุทิน 110216 - ณัฐรดา

  ติดต่อ

ได้ข้อมูลความหมายทั้ง ๔ ที่ชัดเจนจากท่านพุทธทาส จึงนำมารวมบันทึกไว้ในบันทึก "รู้ทุกขลักษณะของรัก รู้เอาประโยชน์จากทุกข์"นี้

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/492844

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)