อนุทิน 110215 - ครูอ้อย แซ่เฮ

จัดระเบียบสังคมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน document ให้เป็นหมวดหมู่ งานโรงเรียน งานส่วนตัว งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานดาวน์โหลด และอื่นๆที่ควรเก็บไว้ อ้อ ลืมไป งานโกทูโนว์ ด้วยค่ะ

จัดระเบียบสังคมใน My pictures ที่เก็บภาพ ภาพนักเรียน ภาพโรงเรียน ภาพครูอ้อย ภาพที่อบรม ภาพการสอน ภาพไปเที่ยวมา ภาพอื่นๆที่ควรเก็บ ภาพที่ส้รางขึ้นมาจากโปรแกรมต่างๆ

สรุปแล้ว การจัดระเบียบสังคม เครื่องคอมฯ ในวันนี้เรียบร้อย

เขียน 01 Jul 2012 @ 08:55 ()


ความเห็น (0)