อนุทิน 110201 - bop

bop

วันนี้ใกล้จะถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เข้าไปเต็มทีแล้ว ที่พูดถึงไม่ใช่บนหรือเบื่ออะไรหรอกครับแต่อยากทำงานที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จเรียบร้อย ผมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่เพียงสองปีเศษเท่านั้น วันก่อนก็แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การทำสัญญาจ้างต่างๆตั้งแต่ผมมาดำงตำแหน่ง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ให้มีปัญหาต้องมาตอบคำถามในภายหลัง ก็ดีครับตรวจแล้วเจอจริงๆเจ้าหน้าที่อาจหลงลืมหรือไม่ก็คิดไม่ถึงว่ามันไม่ถูกต้องสมบูรณ์ สองปีเศษแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของเขตฯมาดำเนินการเลย รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วย ก่อนที่จะจากไปด้วยเกษียณอายุราชการขอทำงานที่ค้างอยู่อีกสองสามเรื่องให้เสร็จโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟู้สภาพของโรงเรียนภายหลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปีที่แล้วส่งผลให้ต้องทำห้องเรียน ห้องอื่นๆตามมาอีก อุปกรณ์ที่เสียหาย ปัญหาอีกอย่าง สพฐ.แจ้งการไม่ต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ SP 2 มาสองปีแล้วมีครูอัตราจ้างที่จ้างไว้สองคน สิ้นเดือนกันยายน ก็ไม่อาจต่อสัญญาจ้าง ก็หมายความว่าครูอัตราจ้างจากงบประมาณ SP2 ทั้งสองคน ตกงานทันที .........คิดอยู่ว่าจะหาวิธีการช่วยเหลือได้อย่างไร เตรียมห้องเรียนั้น ป.๑ สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ TABLET ย้ายห้องเรียนที่เคยอยู่ชั้นล่างพื้นคอนกรีตไปอยู่ชั้นบน ปรับปรุงห้องให้ใหม่ทั้งหมด เพราะป้องกันมิห้นักเรียนเกิดอันตรายจากการใช้ TABLET เพราะต้องมีการเสียบปลั๊กไฟฟ้าหากครูไม่รอบคอบดูแลไม่ทั่วถึงนักเรียนไปเสียบปลั๊กไฟเอง โอกาสเกิดเหตุไฟฟ้าดูดได้ย้ายห้องไปอยู่อาคารชั้นบนเป็นพื้นไม้ โอกาสเกิดอัตรายมีน้อยกว่า แรกครูก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะเด็กนักเรียนต้องเดินขึ้นไปเรียชั้นบนแต่พอรู้เหตุผลก็เห็นดีด้วย ระยะนี้ เขตฯพื้นที่ให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมมากเหลือเกินการเรียนการสอนต้องจัดหาครูเข้าสอนแทน เหตุผลคือผลการประเมินมีคุณภาพด้อยลง จะหาโอกาสอธิบายผลการเรียนที่มันด้อยลง มันมีปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ศึกษานิเทศก์คงมีงานมากโอกาสเข้านิเทศครูผู้สอนจึงห่างเหิน ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการเชื่อมโยงทั้งอุปสรรคและปัญหา         ผู้อำนวยการโรงเรียนมิได้นิ่งเฉย หารือครูผู้สอน ครูวิชาการโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งจะเรียกว่านิเทศก็ไม่ผิดหรอกครับ ไม่อยากให้นักเรียนที่เราต้องรับผิดชอบเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพน้อยกว่าที่อื่นหรือไม่มีคุณภาพ ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คือสิ่งแวดล้อมทางบ้าน นักเรียนหลายคนขาดการเอาใจใส่จากทางบ้านให้ต่อเนื่องกับทางโรงเรียน ทุกวันหลังจากเลิกเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นต้นๆต้องได้รับการเอาใจใส่จากทางบ้านเพิ่มเติมอีก สวัสดีครับ

 

เขียน 30 Jun 2012 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)