อนุทิน 110187 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นประธานเปิด เวทีทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการสื่อสารการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดพะเยา" จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าฯ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พะเยา
 ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน ได้สะท้อนปัญหาทางการสื่อสาร การผลิตสื่อ และการนำเสนอสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน ฯลฯ ได้ประเด็นซึ่งจะนำเสนอในคราวต่อไป
เขียน 30 Jun 2012 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)