อนุทิน 110181 - บุรชัย

บุรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open Data) เป็นเรื่องที่ดี หลายประเทศเริ่มทำ แต่ดูเหมือนเมืองไทยยังไม่ได้เริ่ม แม้จะเห็นได้ว่ามีคนอยากทำอยู่เหมือนกัน เห็นได้จากโครงเว็บเปล่าๆ ที่ยังปราศจากเนื้อหาใดๆ  

ผมเห็นว่า องค์กรต่างๆ ที่มีตัวเลข มีสถิติ ข้อมูลดิบ ไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้ต่างๆ ที่ย่อยแล้ววิเคราะห์แล้วก็ได้ น่าจะเอามาแชร์เป็นเรื่องเป็นราวกับสังคมในวงกว้าง ข้อมูลดิบต่างๆ ถ้าหน่วยงานต่างๆ เก็บไว้ มันก็จะเริ่มล้าสมัย และไม่เป็นประโยชน์ การหวงข้อมูล เป็นความคิดล้าสมัยไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารหวงอำนาจ กลัวว่าจะเสียอำนาจการควบคุม หรือกลัวเสียความเป็นเจ้าของเรื่องในเรื่องนั้นๆ ไป หรือเพราะว่า อาจจะเตรียมกักเอาไว้เผื่อจะขายได้ (commmercialize) แต่ที่ร้ายก็คือ ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ (แต่ผมหวังว่าคงไม่ใช่เพราะเหตุนี้) ผมเห็นว่า ข้อมูลที่ได้มาจากงานที่เป็นภาษีอากรของประชาชน ควรเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสนับสนุนให้คนเอาไปใช้ต่อ เอาไปพัฒนาต่อยอดต่อไป  

ถ้าอยากเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของ Open Data ต้องไปฟังการบรรยาย โดย Sir Tim Berners-Lees แล้วจะเห็นว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อสังคม และ ประเทศ

จริงๆ แล้ว โพสต์นี้ก็ต้องการจะเน้นเรื่องการบรรยายนี้แหละ เป็นโจทย์ให้คนในองค์กร ทั้งหลายไปคิดและทำต่อไป

 

 

เขียน 30 Jun 2012 @ 13:40 ()


ความเห็น (0)