อนุทิน 110179 - บุรชัย

บุรชัย

โลกที่เปิด (Open World) ดีอย่างไร ลองไปฟัง บรรยายจากวีดิโอนี้ดู 

พอสรุปได้ว่า ความเปิด (Openness) สำหรับคนในโลก มีประโยชน์ ๔ ด้าน (หรือมีความหมายในทางปฏิบัติ ๔ อย่าง)

ความร่วมมือ (collaboration) ทำให้กำแพงกั้นระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร (และระหว่างประเทศ) เร่ิมเป็นรูพรุน คือคนสามารถทำงานร่วมกันในแนบราบได้ง่ายขึ้น

ความโปร่งใส (transparency) ในประเด็นนี้เน้นการสื่อสาร ระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holders)  ในยุคของข้อมูลข่าวสาร การกระทำใดๆ ก็ตาม ใครๆ ในโลกนี้ก็รับรู้ได้หมด เราเสมือนหนึ่งเปลือยเปล่า ดังนั้น ถ้าเราจะรู้สึกโป๊ ก็ควรจะให้รูปร่างดูดี ใช่ไหม องค์กรต่างๆ ก็ต้องทำตัวให้ดี

การแบ่งปัน (sharing)  ตัวอย่างเช่น open-source softwares, wikipedia ที่คนมาช่วยกันทำงานในแง่ที่ตนเองสนใจ (และได้ประโยชน์) แต่เปิดโอกาสให้คนในวงกว้างได้ร่วมพัฒนาและร่วมใช้ด้วย ผลที่สุดแล้ว ประโยชน์ก็ตกกลับไปยังผู้แบ่งปันนั่นเอง  อย่างบริษัทใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น ไอบีเอ็ม ที่อนุญาตให้เอาผลงานบางอย่างไปให้ใช้ประโยชน์แบบ โอเพ่นซอร์ส ปรากฏว่าธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าดีขึ้นมาก

การให้พลังอำนาจ (empowerment)  เพราะความรู้คือพลัง ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ ลดค่าใช้จ่าย และยังเป็นเครื่องป้องกันตัวให้กับคนตัวเล็กๆในสังคมได้อีก ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในประเทศอาหรับต่างๆ ในระยะไม่กี่ปีมานี้ (Arabspring)

ผู้พูดสรุปว่า เรามาช่วยกันทำให้โลกนี้เป็นโลกที่เปิดกันเถอะ

 

เขียน 30 Jun 2012 @ 13:23 ()


ความเห็น (0)