อนุทิน 110143 - 04 จิรารัตน์ อินธิเดช

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์หน่วยงานราชการ

         ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับบุคคลทุกกลุ่มทุกอาชีพ     เพราะการสื่อสารการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ต่างๆต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้เราสื่อสารหรือกระจายความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  จึงนับว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

          ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องสำคัญ  แต่พบว่าในกลุ่มผู้พิการยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีอยู่ยังไม่รองรับการใช้งานของผู้พิการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณการว่าไทยมีผู้พิการราว 1.8 ล้านคน หากคนกลุ่มนี้ได้รับโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะช่วยพัฒนาศักยภาพเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมได้ แต่จากการสำรวจพบว่า 90% ของเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่เอื้ออำนวยแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ สสส.จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th ให้รองรับการใช้งานของผู้พิการทุกประเภทและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

          ดังนั้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตาม  คนปกติหรือคนพิการก็ตาม ฉะนั้นควรจะพัฒนาเว็บไซต์ในการรับรองการใช้งานของผู้พิการให้พวกเขาได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เข้าไปเรียนรู้ข่าวสารต่างๆและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังยกระดับชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นได้อีกด้วย  เทคโนโลยีเมื่อใช้ได้ถูกวิธีก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคม และตรงกันข้ามถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจเป็นอันตรายต่อสังคมได้เหมือนกัน

    ขอขอบพระคุณ  สสส.ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ที่ทำให้คนปกติหรือคนพิการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
 

 

เขียน 29 Jun 2012 @ 14:17 () แก้ไข 04 Jul 2012 @ 21:19, ()


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ โอ๋-อโณ. และ 02 ชฎารัตน์ ปุระมาปัด มากๆนะค่ะที่ได้เข้ามาอ่านอนุทินและให้ดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจ