อนุทิน 110137 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทบาทหน้าที่เขียนไว้ด้วยตัวอักษร ใครควรถอดบทเรียนจากบทบาทที่เป็นตัวอักษร แล้วแปลงสารเป็นความรู้สึกเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ที่อ่อนโยน ความเห็นใจที่กรุณา ก็ทุกครั้งที่คุณต้องก้าวออกจากตัวคุณ...และคุณจะได้มีโอกาสได้รู้จักคุณค่าและเห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

เขียน 29 Jun 2012 @ 12:33 () แก้ไข 29 Jun 2012 @ 12:35, ()


ความเห็น (0)