อนุทิน 110132 - ปัญจพล ขำสัจจา

A good teacher is a master of simplification and an enemy of simplified. (ครูที่ดีคือผู้นำแห่งการทำเรื่องยากให้ง่าย แต่เป็นศัตรูกับความมักง่าย)

Dr.Louis A Berman

เขียน 29 Jun 2012 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)