อนุทิน 110132 - ปัญจพล ขำสัจจา

  ติดต่อ

A good teacher is a master of simplification and an enemy of simplified. (ครูที่ดีคือผู้นำแห่งการทำเรื่องยากให้ง่าย แต่เป็นศัตรูกับความมักง่าย)

Dr.Louis A Berman

  เขียน:  

ความเห็น (0)