อนุทิน 11011 - เพื่อนร่วมทาง

  • ชมรมจริยธรรม กรมอนามัย ทำโครงการ "น้ำคำ น้ำใจ ไมตรี - วิถีคุณธรรม 2551"
  • ส่งเสริมให้คนกรมอนามัยถือปฏิบัติ ... ยิ้ม-ทักทายด้วยคำว่า สวัสดี ... ใช้คำพูด "ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร" เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมกรมอนามัย
  • ค่ะ ร่วมด้วยช่วยกัน
  • ... ก่อประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ
เขียน 12 Jun 2008 @ 10:07 ()


ความเห็น (0)