อนุทิน 110106 - Archanwell

Archanwell
ขอให้การรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพของฟองเป็นไปด้วยดี การที่กฎหมายรับสิทธิแก่บุคคล คนรักษาการตามกฎหมายก็ควรใช้กฎหมายตามเจตนารมย์ของกฎหมาย
เขียน 29 Jun 2012 @ 04:01 ()


ความเห็น (0)