อนุทิน 110106 - Archanwell

  ติดต่อ

ขอให้การรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพของฟองเป็นไปด้วยดี การที่กฎหมายรับสิทธิแก่บุคคล คนรักษาการตามกฎหมายก็ควรใช้กฎหมายตามเจตนารมย์ของกฎหมาย
  เขียน:  

ความเห็น (0)