อนุทิน 110106 - Archanwell

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอให้การรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพของฟองเป็นไปด้วยดี การที่กฎหมายรับสิทธิแก่บุคคล คนรักษาการตามกฎหมายก็ควรใช้กฎหมายตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

เขียน 29 Jun 2012 @ 04:01 ()


ความเห็น (0)