อนุทิน 110093 - DNA_Bio

DNA_Bio

ความเข้มแสงกับปริมาณแสงต่างกันอย่างไร......คำถาพ

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ
ความชื้น

ตัวกำหนดของภูมิศาสตร์โลก
อุณหภูม

ลักษณะของภูมิศาสตร์ของโลก

****1 ปัจจับทาง?????
กายภาพ
ชีวภาพ
เคมี
***interdaction ทั้ง 3 ตัวมีความสำพันกันอย่างไร เช่น ชีวฟิส ชีวเคมี เคมีฟิสิต


แสง
อุณภูมิ
เสียง
ความกดอากาศ บาบาบา..
o2 ช่วยให้ไฟติดแต่ไม่ติดไฟ ส่วน H2 ติดไฟแต่ไม่ช่วยติดไฟ

***interdaction ความสัมพันธ์"""+++ ---

 

 

เขียน 28 Jun 2012 @ 16:10 ()


ความเห็น (0)