อนุทิน 110085 - 03 อรดี ลีลาศ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการค่ะ

         ในปัจจุบันนี้  เกิดปัญหายามข้าวยากหมากแพง  ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ประชากรในประเทศไทยมีการศึกษาเยอะแต่ไร้งานทำ  จึงเกิดการว่างงาน  ด้วยเหตุนี้  ทางรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของปัญหานี้เป็นจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา  ในชื่อว่า   กรมการจัดหางาน และทางกรมการจัดหางานก็ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา  มีชื่อว่า  เว็บไซต์ http://www.doe.go.th

         ปัญหาแรงงานไทย ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาหลักใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง  รัฐบาล จึงได้ดำเนินนโยบายของชาติไว้อย่างแน่ชัด ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนด้วย ประชาชนจึงว่างงานกันมาก หน่วยงานของรัฐบาล ที่ปฏิบัติงานบริหารแรงงาน ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยแก้ปัญหา เพื่อประชากรได้มีงานทำ

         กรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน และส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ  เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดที่เหมาะสมและเป็นธรรม

         เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารในตลาดแรงงานที่ทันสมัย

         ผู้ที่มีความสนใจที่ยังว่างงานอยากจะหางานทำเป็นของตนเอง   ก็คลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้นะค่ะ           http://www.doe.go.th

ขอขอบคุณกรมการจัดหางานมากนะค่ะ  ที่ทำให้คนหางานได้มีงานทำ  และมีอาชีพเป็นของตนเอง

 

 

เขียน 28 Jun 2012 @ 13:34 () แก้ไข 29 Jun 2012 @ 13:41, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนในอนุทินจะไม่ได้รับการนับเพื่อจับรางวัลนะคะ เพราะไม่มีคำสำคัญตามกติกาค่ะ น่าเอาไปเขียนเป็นบันทึกค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ จะนำไปเขียนในบันทึก