อนุทิน 110074 - อักขณิช

  ติดต่อ

บ่อยครั้งที่เรามักมองหาและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัว

จนลืมมองดูและไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเอง

กว่าที่เราจะคิดถึงและมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น

มันก็ได้หนีจากเราไปแล้ว......ไกลแสนไกล

  เขียน:  

ความเห็น (0)