อนุทิน 11006 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

จากการนำเสนอหัวข้อวิจัยของ Lin Hua:

Qualitative Investigation into the Use of Processes and Techniques in the Management of Supply Risk

 ทำให้ทราบว่าการนำข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ ต้องใช้เวลาพอสมควร  Louise Hawkin (PhD Candidate) เพิ่มเติมว่ากรณีของเธอ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาทั้งหมด 8 ชั่วโมง ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 10 เดือน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้น เดี๋ยวดูปฏิทินของ Louise ว่าวางวันไหนจะขอคุยสักครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะข้อมูลจากหนังสือและงานวิจัยที่หาได้จากฐานข้อมูล ยังไม่กระจ่างเท่าที่ควร คงจะได้คำตอบที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น เพราะเป็นงานวิจัยทางด้าน KM เหมือนกัน

เขียน 12 Jun 2008 @ 08:26 ()


ความเห็น (0)