อนุทิน 110057 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

วันนี้ไปสอนสองห้อง ห้องแรกมีทำการบ้านมาส่งแค่คนเดียว นอกนั้นยังไม่เสร็จ ก็เลยเรียกมาทำโทษพอประมาณ ในขณะที่ทำการสอน ห้องนี้ก็ตั้งใจเรียนดี ไม่แกล้งไม่หยอกล้อกัน วันนี้ก็แจกแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้เดิมว่านักเรียนจะจำได้และเข้าใจในสิ่งที่เคยเรียนผ่านมาแล้วได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากหมดเวลาที่กำหนดให้ทำแล้ว เอาตรวจดู สามสิบข้อ ทำได้ไม่ถึงครึ่ึงเลย แบบทดสอบนี้เป็นแบบเติมคำ มีคำถามนำ ข้อที่ยากก็จะในวงเล็บมีตัวเลือกให้ ซึ่งเรื่องที่ให้ทำแบบทดสอบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เป็นเรื่องที่เคยบอกเคยสอน แต่นักเรียนไม่จำกันเลย ความจำสั้น จำไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไร แต่เวลาที่สอน ที่ถาม ก็อยากให้ตั้งใจฟัง ตั้งใจตอบ สิ่งหนึ่งที่พบเห็นบ่อย ก็คือการเขียนหนังสือของนักเรียน จะเขียนตกหล่น บางทีก็สระ บางทีก็วรรณยุกต์ตกหล่น ปัญหานี้จะเป็นเพราะขาดทักษะการเขียนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ซึ่งก็เป็นเรื่องจะต้องแก้ไขต่อไป 

     พอมาห้องที่สอง เป็นเด็กโตกว่าห้องที่แล้ว ห้องนี้นักเรียนมาก ปกติของห้องนี้จะชอบแกล้งกัน ชอบทะเลาะกัน ทั้งผู้หญิงผู้ชาย พูดกันอะไรนิดอะไรหน่อย ก็ไม่พอใจกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขอีกเช่นกัน การบ้านห้องนี้ก็เห็นมีส่งมาสี่ห้าคน ก็ดีใจว่าที่ทำส่งมานั้นตอบถูกเกือบทุกข้อ บางคนก็ทำไม่เสร็จ ไม่เสร็จก็ให้ทำมาส่ง จะได้รู้ว่าไม่เสร็จในส่วนไหน ไม่ได้เพราะอะไร ก็ชี้แจงเป็นรายๆ ไป ส่วนคนที่ไม่ทำมาก็บอกให้พยายามทำส่งมา ส่งให้ได้ ในขณะที่ให้ทำแบบทดสอบบรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ก็รู้สึกจะวุ่นวายบอกไม่ค่อยฟัง ต้องใช้เสียง มีการลงโทษกันบ้างตามสมควร  พอจะหมดเวลาจึงให้เก็บแบบทดสอบมาส่ง จากที่ได้ดูก็น่าตกใจ ที่สั่งสอนไปนั้น ไม่จดจำกันเลย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุง เคี่ยวเข็ญกันต่อไป  เหตุที่ไม่ได้ไม่เข้าใจ มันเป็นเพราะอะไร 

 

เขียน 27 Jun 2012 @ 14:54 () แก้ไข 27 Jun 2012 @ 15:00, ()


ความเห็น (0)