อนุทิน 110056 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้”  ณ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรพะเยา จังหวัดพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมกับผู้นำอีก ๒ ศาสนาคือ ศาสนาจารย์นิรันดร์ เมืองชื่น ตัวแทนของคริสตศาสนา และโต๊ะอิหม่ามทองคำ อับดุลอารี ตัวแทนของศาสนาอิสลาม
เขียน 27 Jun 2012 @ 14:41 ()


ความเห็น (0)