อนุทิน 110053 - dejavu monmon

dejavu monmon

ในสมัยที่เรียกร้อง "การให้" เช่น ครูเพื่อศิษย์ ก็แสดงว่า สมัยนั้นมีแต่การเอา ในสมัยที่เรียกร้อง "ความยุติธรรม" ก็แสดงว่า สมัยนั้นมีแต่อยุติธรรม ในสมัยที่เรียกร้อง "ศีลธรรม" ก็แสดงว่า สมัยนั้นไม่มีศีลธรรม

เขียน 27 Jun 2012 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)