อนุทิน 110049 - ทอง

ทอง

โพธิ์ร่ม โพธิ์รู้ โพธิ์เย็น โพธิ์เป็น มากกว่า โพธิ์พฤกษ์ กว่าสัปดาห์ที่อยู่ใกล้ชายคาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร่ำเพียรภาวนาอธิษฐาน ขอให้จิดใจเยือกเย็นเบิกบานดั่งผู้รู้ ขอให้ความปรารถนาที่มีอยู่สำเร็จ และขอให้ได้มีโอกาสกลับมากราบต้นโพธิ์ ๑๙-๒๘ มิ.ย. ๕๕ สิบวันที่มาอินเดียคราวนี้ อยู่พุทธคยาที่เดียว วันนี้กลับโกลกาต้า เพื่อลาอินเดียกลับสู่ประเทศไทย... อาลัยพระศรีมหาโพธิ์

เขียน 27 Jun 2012 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)