อนุทิน 110033 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ค่ำคืนนี้ฉันทราบข่าวลูกศิษย์ชายวัยยี่สิบปีจากไปด้วยอุบัติเหตุ 
    เสียดายใบไม้บางใบไยร่วงหล่นก่อนวันอันควร 
  • อีกไม่นานฉันก็คงสลัดขั้วร่วงหล่นเช่นกัน เพียงแต่พยายามเหนี่ยวรั้งเพื่อให้อยู่อย่างมีคุณค่า และจากโลกไปเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดิน

                                                     ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)