อนุทิน 110019 - dejavu monmon

dejavu monmon

ผมนั่งฟังเหล่าผู้แสวงหาความรู้รายงานผล การศึกษาปัญหาชุมชน สิ่งที่ผมรับรู้คือ สถาบันการศึกษามักละเลยชุมชนรอบข้าง เมื่อมีโครงการวิจัย มักไปในที่อื่นมากกว่ารอบข้างสถาบันการศึกษา อย่างชุมชนรอบข้าง มรภ.มีปัญหาเยอะมาก โดยเฉพาะ การลักขโมย ผมเชื่อมโยงไปถึงวัด วัดก็มักละเลยชุมชนรอบข้างเช่นกัน 

เขียน 26 Jun 2012 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)