อนุทิน 110002 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • สัจธรรม คลื่นลูกใหม่กระทบคลื่นลูกเก่า
  • ดู "ขุนศึก" แล้วระลึกถึงความเป็นจริงของชีวิต
  • การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา สำคัญว่าเรายอมรับได้แค่ไหน 
  • เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีคุณธรรม มีปัญญา 
  • คำว่าปัญญา "ไม่ใช่ฉลาดเฉโก ไม่ใช่ฉลาดกุศโล" แต่เป็นปัญญาที่พร้อมด้วยศีลและสมาธิ
  • การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังไม่ใช่เรื่องง่าย "ความดีต้องมีปัญญาคงเส้นคงวา" 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)