อนุทิน 109954 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหลือเวลาอีกเพียง ๙๘ วัน ผมก็จะเกษียณอายุราชการ ชีวิตการรับราชการวันี่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการที่บรรจุใหม่ เมื่อราวเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านสุชาติ  พัววิไล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในขณะนั้น  ข้าราชการครูประถมศึกษายังสังกัดอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แยกตัวออกมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ประโยคหนึ่งท่านได้กล่าวให้ข้อคิดไว้ว่า ข้าราชการทุกคนที่เริ่มเข้ารับราชการวันนี้เริ่มต้นเงินเดือน เท่ากัน ตำแหน่งเท่ากัน รับราชการไปจนเกษียณอายุราชการ จะรับเงินเดือนไม่เท่ากัน มีตำแหน่งไม่เท่ากัน ข้อคิดนี้เป็นจริงดั่งท่านให้ไว้ เพื่อนผมที่บรรจุเข้ารับราชการหลายคน ไม่ได้อยู่จนเกษียณ ลาออกก่อนเกษียณบ้าง เสียชีวิตก่อนเกษียณบ้าง วันนี้บางคนอยู่ในตำแหน่ง ครู คศ.๒ บ้าง ครู คศ. ๓ บ้าง เป็นรองผู้อำนวยการบ้าง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าง ข้ามห้วยไปอยู่สำนักปลัดกระทรวง ไปเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ สองตำแหน่งหลังนี้ยกเลิกไปหมดแล้ว เป็นจริงดั่งที่ท่านว่าไว้ ผมเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู ๑ จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขอบคุณท่านผู้ว่าสุชาติ  พัววิไลที่ให้ข้อคิดในวันนั้น

เขียน 25 Jun 2012 @ 09:31 ()


ความเห็น (0)