อนุทิน 109887 - ทอง

ทอง

ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ พาคณะผู้แสวงบุญจากวัดป่าเจริญราช นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดวีรนนท์ จำนวน ๕๔ ท่าน ไปปฏิบัติธรรมที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวาระครบรอบพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่พุทธคยา ๑๐ วัน ฝนตกเกือบทุกวัน แต่ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ย่อท้อ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งครับ

เขียน 24 Jun 2012 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)