อนุทิน 109887 - ทอง

  ติดต่อ

ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ พาคณะผู้แสวงบุญจากวัดป่าเจริญราช นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดวีรนนท์ จำนวน ๕๔ ท่าน ไปปฏิบัติธรรมที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวาระครบรอบพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่พุทธคยา ๑๐ วัน ฝนตกเกือบทุกวัน แต่ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ย่อท้อ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)