อนุทิน 109872 - คำแสนดอย

เมื่อหนูได้กราบบังคมทูลถวายรายงานวิจัย หัวข้อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดีใจและปลื้มปิติอย่างที่สุดที่มีวันนี้ ผลงานวิจัยที่ได้ทุมเทกำลังกายและกำลังใจ ขอบคุณที่แห่งนี้ ที่ได้จุดประกายการจัดการความรู้ให้กับหนู

เขียน 24 Jun 2012 @ 00:38 () แก้ไข 01 Jul 2012 @ 09:04, ()


ความเห็น (3)

  • ยินดีด้วยค่ะ..

  • อยากอ่านบทสรุปผลงานวิจัยนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ หนูจะส่งไฟล์เล่มเต็มให้อ่านค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สามารถอ่าน บทความวิจัยในวารสาร ABC Jounal วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว. หัวข้อ

“การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านต๋อมดงและหมู่บ้านเครือข่าย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ของศิรประภา โคบายาชิและคณะ จุดเด่นของงานวิจัยนี้อยู่ที่การใช้เทคนิคการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาการจักสานด้วยผักตบชวาแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมาหลายสิบปีแล้ว บทความได้เสนอขั้นตอนการดำเนินงานไว้ อย่างชัดเจน และผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในด้านการสร้างชุดความรู้การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มพูนทักษะของ กลุ่มแม่บ้าน การขยายตัวของสมาชิกกลุ่ม และการเพิ่มรายได้/บรรณาธิการ

สามารถอ่านได้ตามลิ้งค์ข้างล่างค่ะ http://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx