อนุทิน 109834 - อ.นุ

  ติดต่อ

สนทนาธรรมกับพี่ดินป่า จีวัน 
แล้วทำให้ระลึกถึงพระคุณของ..ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุยิ่ง 

พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย...ขอคารวะท่านอาจารย์ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=18woVI4ePYc

  เขียน:  

ความเห็น (0)