อนุทิน #109830

เตรียมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ เพื่อปรับระดับขั้นเงินเดือนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

เขียน:

ความเห็น (0)