อนุทิน 109830 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

เตรียมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ เพื่อปรับระดับขั้นเงินเดือนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

เขียน 23 Jun 2012 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)