อนุทิน 109827 - krutoiting

krutoiting

การประชุมที่รพ.บำราศฯวันนี้มีรพ.สค รพ.นครปฐมร่วมประชุมวางแผนด้วย น้องเสือ จากค่าย YMCA เสนอ โครงการค่าย จัดทำตุ๊กตา เป็น 2 วัน 1คืน มีกำหนดการในเดือนตุลาคม 2555 เป็นการเตรียมตัวอย่างเนิ่นๆ กำหนดให้แต่ละค่ายนำกลุ่มเป้าหมายอายุ 13 -20 ปีจำนวน 15 พร้อมผู้ปกครอง 15 เรียกว่างานนี้จูงมือกันมาห่มรักให้กันเลยทีเดียว อีกทั้งมีโครต้าให้จนท.รับผิดชอบแต่ละรพ.และวิทยากรรวมแล้วไม่เกิน 10 คน ให้รถบัสรพ.ละ 1 คัน สำหรับที่พักภายในค่ายทางบำราศฯจะต้องเดินทางไปกับน้องเสือเพื่อสำการสำรวจเลืกอีกครั้งให้เหมาะสม และจะนำมาเสนอที่ประชุมที่จะมีขึ้นเป็ฯครั้งที่ 2 ที่รพ.สมุทรสาคร เราเสนออะไรไปบ้างน้อกเหนือจากตุ๊กตาที่น้องเสือนำมาเสนอมีประเด็นหลักคือ ในการนำเสนอความรู้ให้เด็กขอให้ออกแบบกิจกรรมการให้ความรู้ เน้น เพล์แอนเพลิน เน้นเด็กเป็นสำคัญ 2 เพิ่มกิจกรรมผ่อนพัก หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว 30 นาที่ 3.กิจกรรมกลางคืนให้จัดเป็นงานguest night และแต่ละรพ.จะนำการแสดงของเด็กๆมาสลับกับการถอดบทเรียน (จิตใจ อารมณ์ และสังคม) 4.และรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่น ควรเตรียมการเรื่องการเมารถของเด็ก ให้เด็กเตรียมเสื้อผ้าที่จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นหลังขึ้นจากน้ำทะเลด้วยเป็นกลุ่มเด็กบอบบาง เตรียมแป้งเพื่อลดอาการผิวเหนอะหนะจากน้ำทะเล ควรเตรียมเครื่องดื่มอุ่นๆไว้รองรับหลังเด็กขึ้นจากน้ำทะเล เพราะลมทะเลยามบ่ายแม้จะอุ่นแต่ลมจะมีผลต่อสุขภาพ หากไม่คุ้นเคย อาจไม่สบายได้ นอกจากนี้ควรมองหาแหล่งผักบุ้งทะเล เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงไปหามีฝนตกอาจมีกระพรุนเข้า พร้อมทั้งเตรียมยทาแก้แพ้ และยาอื่นๆในกรณีุเฉิน นอกเหนือจากยาประจำของเด็กๆ กิจกรรมจะเน้นสร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าในตนเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม การเสียสละ และพรหมวิหาร 4 ที่สำคัญคือหิริโอตัปปะ ที่ประชุมนำการบ้านกลับไปและจะกลับมาประชุมเตรียมงานกันอีกครั้งในเร็วๆนี้ แต่กำหนดสถานที่เป็นรพ.สมุทรสาคร

เขียน 22 Jun 2012 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)