อนุทิน 109813 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • สิ่งหนึ่งที่ค้นพบเมื่อได้ลงพื้นที่สนามวิจัยคือการเข้าไปมีส่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายให้กับชุมชน ตามที่ได้ลงอนุทินไปแล้ว เรื่องกรณีหมิ่นประมาททาง facebook โดยเด็กนักเรียนวัย ๑๒ ปี
  • http://www.gotoknow.org/journals/entries/109778
  • การถอดบทเรียนการทำงานวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยไม่ได้เพียงแค่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงและประสบการณ์ของ KI (Key Informant ผู้ให้ข้อมูล) แต่ฝ่ายเดียว   KI ยังได้เป็นฝ่ายขอให้ผู้วิจัยเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ด้วย จึงเป็นการแบ่งกันความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน โดยผู้วิจัยที่มักจะรู้ทฤษฎีเป็นหลักได้ฝึกฝนตนเองที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชน (ความรู้ปฏิบัติ) ซึ่งเป็นการ"ปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง"
  • ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความบางครั้งไม่ได้ถูกใช้เพื่อยุติปัญหาโดยตรง หากแต่เป็นเพียงกรอบคิดหรือแนวทางนำไปสู่การเจรจาประนีประนอมยอมความกันระหว่างคู่กรณีก่อนถึงศาล
เขียน 22 Jun 2012 @ 09:49 () แก้ไข 22 Jun 2012 @ 09:53, ()


ความเห็น (0)