อนุทิน 109808 - ป.

  ติดต่อ

หลังจากลืม password แล้วไม่ได้เข้า gmail (ซึ่งผูกกับ G2K)
ของตนเองอยู่นานมาก เมื่อเข้าไปก็พบแบบนี้...

 

ที่สำคัญมีอีเมล์สำคัญ "contact mail" จากกัลยาณมิตร gotoknow ซ่อนอยู่ ทำให้รู้สึกผิด ที่เหมือนเพิกเฉย จึงขอแก้ตัวใหม่ โดยต่อไปอีเมลที่มีคำว่า
" [gotoknow.org] You've received a contact mail" จะส่งต่อไปที่อีเมลที่ใช้ประจำกับ iphone ค่ะ

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

Contact Mail หลายครั้งเป็นขอความรู้ ขอความช่วยเหลือ ครับ

บางทีไม่ได้เช็คนานเกินไป ทำให้เวลาของการแก้ไขปัญหาหมดตามไปด้วย

:)...